Mówią, że pewna jest tylko śmierć. Lecz w nią nie wierzę.
Tak śmiałe wnioski wyciągają na podstawie gnijącego ciała!
Machają przed nosem swym papierowym orężem,
Jak gdyby miała mnie ugodzić broń tuszem malowana.

Mówią też, że miłość to tylko chwila. Prędzej uwierzę w śmierć.
Znajdują na nią wzory chemiczne czy romantyczne opisy.
Naprawdę myślą, że opisać ją może wiersz,
Ewentualnie naukowiec z wyczerpanym długopisem.

Mówią, żem głupi. Raz się z nimi w tej dyskusji zgodzę.
Ale co to za mądrość, gdy prawdy nie poznali?
Zostawię im wzory, książki, elektryczność i owoce,
Byśmy w szczerości wciąż kochali się sami.