Z przyjemnością ogłaszamy autorów, których opowiadania znajdą się w numerze 10 kwartalnika Abyssos 🙂

  • Anna Kubik – Ode złego
  • Bartłomiej Szumsk – Alicja
  • Daiursz Bendarczyk – Święta last minute
  • Ilona Senger – Inicjacja
  • Kamila Ciołko-Borkowska – Piątek. Piorunujące (w)rażenie
  • Łukasz Marek Fiema- Bajka o Księciu
  • Roland Hensoldt – Najprawdziwsza miłość

Oprócz opowiadań, w nadchodzącym numerze znajdziemy i garść poezji naszych nadwornych wierszokletów. Numer 10 ukaże się 4 kwietnia bieżącego roku 🙂