Plan wydawniczy 2021:

  • Paweł R. Ofiarski – We krwi prawda
  • Piotr Wałkówski – Ziemia i skrzydła
  • Bartosz Ejzak – Szarlatan i hermafrodyta

Do tej pory wydaliśmy:

2021:

2020:

2019:


2018