Wydawnictwo Abyssos
Ul. Śródmiejska 3/1 
68-200 Żary
NIP:925 2066 581, REGON: 386 321 883
65 1140 2004 0000 3902 8008 0626 (mBank)
redakcja@abyssos.com.pl